Det är aldrig för tidigt att börja prata med sitt barn! Att samtala med den lilla babyn kanske kan verka konstigt för en del, men för de flesta av oss faller det sig naturligt. BVC kan ge råd och stöd för hur man får barnet intresserat.

Forskning visar att barnet är med aktivt redan från början, även om svaren inte ges i ord, utan i kroppsrörelser och ögonkontakt.

Tyvärr har vi vuxna ofta så bråttom, så bråttom. För ett litet barn som börjar försöka ge svar i ord på alla våra frågor tar det längre tid än för oss vuxna. Ge barnet tid och uppmärksamhet! Hon eller han har mycket att säga