Lyssna, tala, läsa och skriva – så använder vi vårt språk.

För att utveckla språk behövs fungerande hörsel och talmotorik och en aktiv hjärna som både kan ta emot och producera språk. Och givetvis behövs en intresserad omgivning som ger näring åt språkutvecklingen. Det är också viktigt med en miljö som tillåter samtal utan alltför många störande inslag.

Under de första levnadsåren grundläggs alla viktiga delar i språket, allra mest mellan 2 och 4 års ålder. Barnet kan börja samtala med andra människor. Så småningom blir det också dags att lära sig konsten att läsa och skriva, som är så väsentlig i vårt samhälle.