Hur många ord har du sagt idag? Bara på morgonen innan du gick till jobbet? För den som lever ensam kanske radion eller tv:n står för pratet. För den som har en familj blir orden många, många – ibland jäktade, ibland tjatiga, ibland oroliga. Har du gympapåsen? Finns det ombyte på dagis? Var är nallen? Vi förutsätter att språket fungerar, och vårt samhälle är totalt beroende av språket. Nya sätt att kommunicera via sms och sociala medier gör också behovet av att kunna skriva och läsa snabbt ännu större.

Kommunikation är mellanmänsklig kontakt. Den består av ord, men även av kroppsspråk, mimik, ögonkontakt och oskrivna regler för hur man gör när man samtalar.

Språk är orden, begreppen, grammatiken som är lagrade i våra hjärnor och väntar på att komma till användning. Både förståelse och uttrycksförmåga.

Tal är alla ljuden som bildar orden som kommer ut ur munnen och som gör att vi kan förstå varandra.

Fort ska det gå! Vanligt samtal eller uppläsning av en text kan innehålla 80-100 ord i minuten. När vi läser går det ännu fortare, medan skrivande är en långsammare process.