För fem tusen år sedan uppfanns skriften. Då var det få som läste och ännu färre som skrev. Våra förfäder, särskilt i Mälardalen, ristade runor för att uppmärksamma sin tids hjältar.

På 1400-talet uppfanns boktryckarkonsten, och lite fler personer fick tillgång till det skrivna ordet. På 1800-talet bestämdes att alla barn i Sverige skulle gå i skolan och lära sig läsa och skriva.

Nu i vår tid pågår en revolution lika omvälvande som när boken uppfanns. Talsyntes kan läsa texter högt, dikteringsprogram kan omvandla tal till skrift och via nätet kan vi kommunicera snabbt och effektivt med människor i hela världen. Vi är allt mer beroende av skriften, men vi kan också läsa och skriva på flera sätt än tidigare. Det är den mest spännande tiden i skriftspråkets utveckling sedan boktryckarkonsten uppfanns på 1400-talet!