Alla som ska lära sig läsa måste någon gång komma till insikt om att våra språkljud representeras av symboler, bokstäver.

När ett barn har förstått sambandet mellan ljud och bokstav talar vi om att barnet har knäckt koden. I början är läsningen mödosam. Förmågan att snabbt komma ihåg hur bokstäverna låter och ljuda ihop ett ord kan ta tid och kraft.

Läsfärdigheten måste övas, olika länge för olika individer, för att så småningom gå riktigt bra och bli automatiserad. Övningen måste varieras för att sporra och utmana barnet. Trugs är väl lämpat för denna typ av övning. I varje klassrum finns elever i behov av extra stöd. Läsinlärningen kan försvåras av olika funktionsnedsättningar som dyslexi, språkstörning, ADHD mm. Många av dessa elever behöver lägga ner extra möda på läsinlärningen.

Trugs är väl lämpat även för dessa elever. Trugs är roliga kortspel, pedagogiskt utformade, strukturerade för svenska språket. Trugs på engelska omfattar det engelska språkets ljudsystem, och passar utmärkt för de som just börjar med engelska även i Sverige.