Ibland är det föräldrar som tar initiativ till dyslexiutredning, ibland är det skolan.  Se till att ditt barn får känna att det är ok med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, att det här faktiskt är ett ganska vanligt problem. Framhåll att det är bra att få en förklaring av vad som gör det svårt så att alla kan hjälpa till bättre.

En utredning av språk, läsning och skrivning hos logoped innebär att man får en grundlig genomgång av barnets språkliga förmåga och hur språket fungerar i förhållande till läsning och skrivning. De prov och tester som görs är både kvalitativa (prövar hur barnet gör) och kvantitativa (jämför barnets resultat med andras).