Dyslexi innebär läsproblem. Det är den tekniska sidan av läsandet som inte fungerar så bra som behövs. Ordet dyslexi betyder egentligen ”dålig läsning”. Man räknar med att en person har dyslexi om det är svårare att läsa en text än att lyssna till den. Det ska vara problem med den skriftliga koden, alltså svårigheter att snabbt och automatiskt klara att koda bokstäver till ljud och ord. Detta brukar kallas problem med avkodning, eller lästeknik. Det märks särskilt bra när man prövar läsning av enstaka ord eller påhittade ord. Då kan man inte som annars dra slutsatser av sammanhanget för att tolka de enstaka orden.

Vi läser text genom att på ett snabbt och automatiserat sätt processa raderna av bokstäver och ord. Vår skrift bygger på att bokstäverna ”föreställer” ljud. En läsare som har automatiserat läsningen behöver inte fundera över detta utan kan flyga fort fram i texten. En person med dyslexi har i de flesta fall ett motstånd i processen och automatiken saknas.

En del personer får svårigheter med läsförståelsen på grund av osäker avkodning. Hos andra är läsförståelsen bättre än läsningen av de enstaka orden. Några läser snabbt och översiktligt (chansning eller måsläsning) medan andra sakta gnager sig genom texten (traggling eller musläsning). I båda fallen kan man missa information – detaljer för chansaren och överblick/sammanhang för tragglaren.

Det finns många olika sätt att avgränsa och definiera dyslexi. En av de nyaste engelska definitionerna tar också upp orsakerna.

● Dyslexi är en inlärningssvårighet som först och främst påverkar de färdigheter som ingår i korrekt och flytande ordläsning och stavning.

● Typiska drag vid dyslexi är svårigheter med fonologisk medvetenhet, verbalt minne och verbal processhastighet.

● Dyslexi förekommer på alla begåvningsnivåer.

● Dyslexi kan bäst ses som ett kontinuum, inte som en isolerad företeelse, och det finns inga självklara gränser.

● Samtidiga svårigheter kan ses i språk, motorik, huvudräkning, koncentration och exekutiva funktioner, men dessa är inte på egen hand markörer för dyslexi.

● En bra indikation på svårighetsgraden och varaktigheten av dyslektiska svårigheter kan man få genom att undersöka hur individen svarar på välplanerade träningsinsatser.

Ur: Identifying and Teaching Children and Young People with Dyslexia and Literacy Difficulties av Sir Jim Rose. Översättning: Astrid Frylmark