Språket är ett fantastiskt system för kommunikation mellan oss människor.

Orden vi lyssnar till består av ljud. Varje språk, dialekt och individ har sitt sätt att forma orden. En del barn ”pratar rent” redan från början. Andra har svårigheter med ljuden i orden ända upp i skolåldern.

Ord kan böjas och kombineras till olika långa, olika komplicerade meningar. Orden som vi förstår och använder blir fler hela livet.

Så finns också oskrivna regler om hur vi samtalar, hur vi lyssnar på varandra, hur vi anpassar oss språkligt till olika situationer och personer.

Vi har använt muntligt språk under en lång tid av människans utveckling. Sedan några tusen år finns också skriften, som ett sätt att bevara orden.

Språk kan vara vackert, som i poesi, och låta illa, som när man grälar.

Det är svårt att tänka sig en värld utan språk.