Läsning

Under våra första levnadsår lär vi oss prata och lyssna. Sedan följer en intensiv period av att lära sig läsa och skriva – något som krävs i dagens samhälle. Skriften är en ”modern” uppfinning jämfört med språket eftersom våra förfäder har talat med varandra mycket,...

Håller ditt barn på att lära sig läsa?

Det är en omvälvande händelse för ditt barn och för dig, när de första orden mödosamt ljudas samman. Att kunna läsa ett okänt ord visar att barnet har kommit till insikt om hur språkljuden kan representeras av bokstäver. Det är en kod som ska knäckas och som alla runt...