Redan i magen…

Barn som fått lyssna på ”Blinka lilla stjärna” under den sista tredjedelen av graviditeten kkände igen melodin fyra månader senare. Det visar en ny, finsk forskningsstudie. Barnen i studien hade fått höra melodin fem dagar i veckan under graviditetens senare del var...

Berättandets glädje

Tänk hur fantastiskt det är att lyssna till någon som verkligen kan berätta en rolig historia. Eller en sorglig. Den levande berättelsen kan fånga upp intresset på ett annat sätt än en text man ser i en bok. Boken kräver att man är motiverad nog att ta sig in i texten...

Läsning och skrivning med de yngsta

Med riktigt små barn kan man närma sig skriftspråket genom att se, höra och läsa hela ord. Tidigt i läsutvecklingen ser barnet orden som bilder. Ganska snart kan man prova att skriva sitt eget namn, kanske inte alltid på lämpliga ställen… (bilden fick jag låna...

Lyssnandets svåra konst 0-3 år

Barnet har redan hört några månader före födelsen. På barnavårdscentralen uppmärksammas barnets hörsel vid ungefär 8 månaders ålder. Men att kunna höra räcker inte – det är också viktigt att kunna lyssna. Många riktigt små barn tycker om att lyssna på musik. Det finns...

Flera språk i familjen

Att barn växer upp med flera språk i familjen är ingen ny företeelse i Sverige. Vårt land har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Däremot finns det inte tillräckligt mycket kunskap om hur man på bästa sätt kan ge stöd till familjer där föräldrarna själva är...

Berätta för varandra 0-3 år

Redan innan de första orden kommer kan barnet berätta för dig genom sin gråt och på det sättet fånga din uppmärksamhet. Skriken kan betyda ”jag är hungrig, blöjan är för våt, jag är trött”. Det är inte så lätt att tolka budskapen, man får pröva sig fram. Under barnets...