Har du ett barn som kämpar med läsningen?

En del barn börjar tidigt chansa sig fram i texten, andra fastnar i ett omständligt tragglande och några tappar lusten. Många med stora lässvårigheter behöver så småningom också lära sig andra arbetssätt för att få del av texter.   Men det är också viktigt att arbeta...

Har du ett barn som håller på att lära sig att läsa?

Det är stort både för barnet och dig när de första orden ljudas samman. Ett barn som läser ett okänt ord har kommit till insikt om hur språkljuden kan representeras av bokstäver. Det är en kod som ska knäckas. Läsflyt måste övas.   Genom att spela trugs tillsammans...

Avkodning och förståelse

Läsning sägs bestå av avkodning, förståelse och motivation. Alla delarna behöver finnas med i läsinlärningen. Som förälder kan du stötta alla delarna.   AVKODNING är att – helst snabbt och automatiserat – kunna koppla ihop ljud och bokstäver till ord. Spela trugs –...

Föräldrastöd

Som förälder är du ett viktigt stöd för barnet. Ibland behövs stöd för kunskapsinhämtningen genom att du läser och berättar. Eller genom att du bara finns där och intresserar dig. Om du känner till något av det ämne som läxan handlar om, berätta och diskutera! Se dig...

Om alternativa verktyg

Läsning är inte en konst att lära sig, utan flera. Mogna läsare behöver klara att skumma igenom tidningen, leta i busstabeller, följa bruksanvisningar och recept, lära sig fakta, fylla i blanketter, följa en vägbeskrivning och mycket annat. Att kunna läsa en text och...