Kylskåpslappen Dyslexi

Kylskåpslappen… varför denna rubrik? Den rymmer en sammanfattning av de råd som ofta är aktuella efter en utredning. Det finns något för alla, fast alla råd passar inte varje person. En förälder sa spontant: Den här lappen ska jag sätta på kylskåpet. Det kan du...

Språklig medvetenhet – ljudsystemet

Om man är språkligt medveten kan man fundera och reflektera över ordens egenskaper. Språk består av många olika delar, men den del som har fått mest uppmärksamhet när det gäller läsinlärning och dyslexi är fonologisk medvetenhet. Fonologi är läran om de ljud som...

Flera språk i familjen

Att barn växer upp med flera språk i familjen är ingen ny företeelse i Sverige. Vårt land har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Däremot finns det inte tillräckligt mycket kunskap om hur man på bästa sätt kan ge stöd till familjer där föräldrarna själva är...

Har du ett barn som kämpar med läsningen?

En del barn börjar tidigt chansa sig fram i texten, andra fastnar i ett omständligt tragglande och några tappar lusten. Många med stora lässvårigheter behöver så småningom också lära sig andra arbetssätt för att få del av texter.   Men det är också viktigt att arbeta...

Har du ett barn som håller på att lära sig att läsa?

Det är stort både för barnet och dig när de första orden ljudas samman. Ett barn som läser ett okänt ord har kommit till insikt om hur språkljuden kan representeras av bokstäver. Det är en kod som ska knäckas. Läsflyt måste övas.   Genom att spela trugs tillsammans...

Avkodning och förståelse

Läsning sägs bestå av avkodning, förståelse och motivation. Alla delarna behöver finnas med i läsinlärningen. Som förälder kan du stötta alla delarna.   AVKODNING är att – helst snabbt och automatiserat – kunna koppla ihop ljud och bokstäver till ord. Spela trugs –...