Om morfologisk medvetenhet

Morfem är språkets minsta betydelsebärande delar. Morfologi är läran om dessa. Morfologisk medvetenhet handlar om att förstå och uppmärksamma den morfologiska strukturen i ord. Det är av stor betydelse när man läser långa ord och när man stavar. Ord består ofta av ett...

Fonologisk medvetenhet i skolåldrarna

  Fonologisk medvetenhet handlar om förmågan att kunna reflektera över ordens ljudmässiga uppbyggnad. Man behöver kunna frigöra sig från tanken på innehållet och koncentrera sig på ordets form. Ett litet barn förstår inte att köttbulle är ett långt ord fast...

En engelsk film om dyslexi

Här nedan finns en länk till Youtube, där professor Maggie Snowling från universitetet i York, föreläser för föräldrar om hur man kan hjälpa sina barn. Maggie Snowling är en av världens mest respekterade läsforskare. Professor Snowling berättar att engelska språket...