Barn med nedsatt hörsel

Många barn föds med nedsatt hörsel. Andra hör dåligt under perioder som är viktiga för språkutvecklingen, till exempel de barn som har ständiga öroninflammationer. För språkutvecklingen behövs en fungerande hörsel. Men också en förmåga att bearbeta hörselintrycken,...