Flera språk i familjen

Att barn växer upp med flera språk i familjen är ingen ny företeelse i Sverige. Vårt land har alltid varit flerspråkigt och mångkulturellt. Däremot finns det inte tillräckligt mycket kunskap om hur man på bästa sätt kan ge stöd till familjer där föräldrarna själva är...

Det är viktigt att kunna lyssna 0-3 år

Dagens barnkultur ger barnen tillgång till oändligt många bilder. Bildväxlingar på tv och i datorn gör att barnens förmåga att uppfatta och tolka vad de ser får mycket stimulans. Men att lyssna och snabbt uppfatta detaljer i vad man hör är också viktigt. Att kombinera...

Den yttre miljön

Den yttre miljön är extra viktig vid samtal med barn som är i början av sin språkutveckling, eller för dem som har svårigheter. Försök se till att det är tyst runt omkring, se till att ni får lite lugn och ro tillsammans och framför allt – låt samtalen ta tid. Ge...

Hur snart kan vi börja prata med barnet?

Det är aldrig för tidigt att börja prata med sitt barn! Att samtala med den lilla babyn kanske kan verka konstigt för en del, men för de flesta av oss faller det sig naturligt. BVC kan ge råd och stöd för hur man får barnet intresserat. Forskning visar att barnet är...

Vad är språk?

Språket är ett fantastiskt system för kommunikation mellan oss människor. Orden vi lyssnar till består av ljud. Varje språk, dialekt och individ har sitt sätt att forma orden. En del barn ”pratar rent” redan från början. Andra har svårigheter med ljuden i orden ända...