Språklek – ORD – Sortera och beskriv

Något av det bästa med språklekar är att det inte finns så mycket rätt och fel! Ta fram 10-20 olika bilder från Lotto, Memory eller liknande. Lägg alla kort med bilden uppåt så att man kan se dem. Välj ut två bilder och hitta på en förklaring till varför just de här...

Intervju med logoped för hörselskadade barn

Jennie Lavås-Skoglund är logoped sedan ca 10 år. Under de första åren arbetade hon på logopedmottagning, men nu är hon  anställd vid Specialpedagogiska Skolmyndighetens särskilda skola för barn och elever med hörselnedsättning och dövhet, Kristinaskolan i Härnösand....

Trettio miljoner ord – en fråga om TID

Barn i språkligt stimulerande miljöer har vid fyra års ålder hört trettio miljoner fler ord än barn som man bara pratar lite med. Som förälder kan du göra skillnad! Tillsammans I Dialog är ett uttryck som väl beskriver målsättningen för samvaron även med ett litet...

Fonologisk medvetenhet i skolåldrarna

  Fonologisk medvetenhet handlar om förmågan att kunna reflektera över ordens ljudmässiga uppbyggnad. Man behöver kunna frigöra sig från tanken på innehållet och koncentrera sig på ordets form. Ett litet barn förstår inte att köttbulle är ett långt ord fast...
Detektiv Långöra

Detektiv Långöra

Att lyssnandet är viktigt står det om på flera håll här på Språklek. Mycket viktigt, till och med. Många barn med sen eller avvikande språkutveckling har svårigheter med att lyssna koncentrerat. Ett sätt att bli bättre på denna förmåga är att ta hjälp av Detektiv...