Barn med annat modersmål i förskolan

I en intressant norsk doktorsavhandling visar Gunhild Tomter Alstad hur förskolemiljön fungerar som arena för språkutveckling. Barn lär sig enkla begrepp parallellt med komplicerad språkanvändning i förskolan, eftersom lek och inlärning är så tätt sammanknutna. Det är...

Hitta språket! En film om språkutveckling

Vårt språk är en viktig grund för våra möjligheter att lyckas i livet. I filmen ”Hitta språket!” får man många fina exempel på vad man kan göra i vardagen för att sätta fart på små barns språk.”Ni ser. Ni hör. Ni gör olika saker tillsammans. Du bekräftar barnets...

Vuxna i förskolan bör samtala mer med barnen

Riktiga samtal med vuxna är viktigt för barns språkutveckling. Under mina egna föreläsningar brukar jag (logoped Astrid Frylmark) betona: Låt ett samtal pågå i flera turer – inte bara fråga-svar. Det är när man möts lite längre som utveckling sker. Tyvärr visar en...