ALLA SKA MED

ALLA SKA MED är ett väldigt användbart norskt material, som hjälper förskolepersonalen att förbereda sig för föräldrasamtalen varje termin. Samtidigt får man en bra koll på barnens utveckling. Materialet beskrivs noggrant i min webbutik och där finns också en hel del...

RADLD 2023

Varje höst infaller en dag när vi är många runt om i hela världen som arbetar för att sprida information om språkstörning eller DLD, som det allt oftare kallas. År 2023 är det den 20 oktober. Jag "firar" genom att vara utställare i Stockholm, där jag visar några av...

Aktuellt

Här finns information om vad som är aktuellt på spraklek.se.

Intervju med logoped Gertrud Edquist om Childsongs

Gertrud Edquist är en logoped som älskar musik, skog och språkutveckling. Hon har slagit ihop sina intressen och skapat en alldeles speciell webbplats för barn, pedagoger och föräldrar. Här berättar hon om sin webbplats och hur sång och bilder har kombinerats för att...

KAMEL

Ibland går det inte så bra som man skulle önska i skolan. KAMEL, eller Kartläggning av mångspråkiga elevers lärande, är ett viktigt och välkommet material för alla som möter elever i olika åldrar med annan språkbakgrund. När man inte har språket gemensamt är det många...

Inspiration: Inte så, Nalle!

Boken Inte så, Nalle! av Astrid Frylmark och Pia Niemi är skriven för att barn ska lära sig de viktiga orden ja, nej och inte. Till boken har vi gjort en video där vi berättar om boken och inspirerar dig som läser boken tillsammans med ett barn.  Boken Inte så, Nalle!...

Språkstörning – DLD

Språknedsättning, försenad språkutveckling, försenad talutveckling. Det har kallats mycket genom åren. Språkstörning är en okänd funktionsnedsättning. Detta behöver vi ändra på! Språkstörning finns hos 5-7 procent av alla barn och är därmed i stort sett lika vanligt...

Underlätta med ett trafikljus!

Många elever har svårt att komma igång med arbetet, även om noggranna instruktioner givits. I klassrummet ska instruktionerna allra helst finnas synliga på tavlan. Både vad som ska göras och vad som behövs. Trafikljuset är till för att skapa ordning på den egna...