Lyssnandet är extra viktigt för sexåringen

Under olika perioder i förskoleåldern brukar barn tycka om att leka med ord. De rimmar, ramsar, tramsar och skojar med orden. Ordlekarna är bra som förberedelse inför läs- och skrivinlärningen. Men eftersom läsning är så mycket mer än att bara kunna bokstavsljuden är...

Konsten att lyssna utvecklas

Hörseln är ett sinne som fungerar redan innan vi föds. Men att höra är inte samma sak som att kunna lyssna. Lyssnandet kräver att vi koncentrerar oss på viktiga ljudintryck och väljer bort mindre viktiga. Vad är det vi hör? Hemma finns ofta bakgrundsljud som trafiken...

Talsvårigheter i skolåldern

Den som har kvarstående talsvårigheter i skolåldern får det ofta besvärligt med läs- och skrivinlärningen. Efter att barnet har fyllt åtta år händer inget spontant i uttalsutvecklingen. Vad som är den grundläggande orsaken till ett svårförståeligt tal kan variera....